نوشته‌ها

چه خوبه که تو عموی منی

سنگین تر از غمت آقا

می تابه به شب تار

من یه دنیا سلامم تو علیک سلامی

خودم ایران و دلم

نگو به فکر رفتنی بابایی

از حرم رفتی و آتش زده شد بال وپرم

ابر رحمت می‌نشیند بر سر دوش نسیم