نوشته‌ها

وقتی که دیدی روسیاهم

هر کس به نوعی نوکری میکنه

خودم ایران و دلم

نقطه به نقطه های این زندگیِ ما

هییت امام حسین بهترین جا برامونه