نوشته‌ها

روضه حماسه ساز استخوب اینو میدونم به مادرت مدیونم

حال و هوای سینه ها رو

ارباب دلو می لرزونه محرم تو