نوشته‌ها

صدای پای حسینه می‌پیچه میون صحرا

تو که می‌خواستی برا حرم سپر باشی

در کام جهان عشق خوشایند حسین است

من که از جورِ فلک گمشده ماهی دارم

ابر رحمت می‌نشیند بر سر دوش نسیم

روضه حماسه ساز است