نوشته‌ها

صدای پای حسینه می‌پیچه میون صحرا

تو که می‌خواستی برا حرم سپر باشی

روضه حماسه ساز است