نوشته‌ها

گر به شأنت واژه ها دارد روایت میشود

عاشقان دارند در میخانه مأوا می‌کنند

من که از جورِ فلک گمشده ماهی دارم

تو یادگار حسینی که کربلا دیدی

بیرون دویدم من ز خیمه، گریه کردم