نوشته‌ها

حرف های نگفته ای دارد

در کام جهان عشق خوشایند حسین است

ابر رحمت می‌نشیند بر سر دوش نسیم

آتش برای صحنه محشر گرفتند

هر روز من دور از تو آشوبه